Kim jestem? Psycholog 

Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) i terapii Schematów. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych i młodzieży.

Psychologia, psychoterapia, dobrostan są moim zainteresowaniem od czasów szkolnych. W mojej pracy kieruję się dwoma celami, by zmniejszać cierpienie i by pomóc jednostce osiągnąć swój potencjał. Podczas terapii dążę do tych celów w klimacie uważnego słuchania i nieoceniania.

Moim pasją są najnowsze podejścia w terapii poznawczo-behawioralnej, takie jak terapia schematów. Pracuję także z elementami terapii DBT, RO-DBT i ACT. W terapii schematów regularnie robię róże dodatkowe kursy, ucząc się pomagać osobą z:

 • trudnościami w relacjach Psycholog 
 • poczuciem pustki
 • poczuciem zagubienia
 • poczuciem samotności
 • niską samooceną
 • nadmiernym krytykowaniem się
 • nadmierną kontrolą siebie, otoczenia
 • bezlitośnie wysokimi standardami
 • wybuchami gniewu
 • zmianami nastroju  Psycholog 

Terapii schematów uczę się od najlepszych terapeutów ze świata, takich jak: Dr Remco van der Wijngaart, Dr Eckhard Roediger, Dr Joan Farrell, Dr Ida Shaw, Dr Wendy Behary, Dr Jeffrey Young, Dr Arnoud Arntz and Dr Christopher Hayes.

Uczestniczę w 3 superwizjach miesięcznie. Superwizja jest to miejsce spotkań gdzie rozmawia się o trudnościach i przeszkodach w terapii za uprzednią zgodą klienta, po to aby usprawnić proces terapii i wybierać najbardziej dopasowane sposoby pomocy, innymi słowami, by tworzyć program pomocy dla klienta « szyty na miarę » uwzględniając jego temperament i historią życiową. Moje superwizje odbywają się w terapii poznawczo-behawioralnej i schematów. Ciągły rozwój jako terapeuta sprawia mi bardzo dużą przyjemność, gdyż dzięki niej mogę pomagać klientom w skuteczny sposób z coraz to bardziej złożonymi trudnościami i skomplikowanymi historiami życiowymi.

W klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej posługuję się protokołami do leczenia:

 • lęku społecznego
 • zespołu lęku uogólnionego (niepokój i zamartwianie się)
 • fobii swoistej
 • depresji
 • samookaleczenia się
 • zaburzenia osobowości
 • trudnościami adaptacyjnymi (trudności podczas zmiany życiowej)
 • zaburzeniami psychosomatyczne
 • zaburzeniami odżywiania
 • PTSD (stres pourazowy) i inne.

Mam też duże doświadczenie pracy z neuroatypowymi klientami, którzy maja cechy ze spektrum ADHD i autyzmu/aspergera.

A teraz kilka słów odnośnie różnic a podejściach terapeutycznych. Terapia Schematów ma na celu zaspokojenie niespełnionych podstawowych potrzeb klientów. Relacja terapeutyczna, oparta na koncepcji ograniczonego rodzicielstwa, dostarcza pacjentowi wzorca zdrowego rodzica, którego pacjent uczy się internalizować w trakcie terapii. Podczas terapii korzysta się z techniki skoncentrowanych na doświadczaniu emocji, jak i techniki poznawczo-behawioralnych, aby przełamać dysfunkcyjne wzorce w życiu pacjenta.

Psychoterapia poznawczo-behawioralne ma na celu bezpośrednie oddziaływanie na niepokojące objawy, redukcję niepokoju, przewartościowanie myślenia i promowanie pomocnych reakcji behawioralnych poprzez oferowanie interwencji terapeutycznych opartych na budowaniu umiejętności. Podczas terapii CBT każda osoba uczy się narzędzi, które w przyszłości pozwolą jej zostać swoim własnym terapeutą.

A teraz kilka słów o mojej edukacji i doświadczeniu. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacjach psychologia terapeutyczna, psychologia kliniczna i zdrowia. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam na oddziale dziennym ogólnopsychiatrycznym w Oświęcimiu, w Zakładzie Psychoterapii w Krakowie, w dziennym oddziale Psychoz w Krakowie, na oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala Babińskiego w Nowej Hucie a także w 2 prywatnych gabinetach terapii w Krakowie, Sensusmed i BrainHelp. Prowadziłam także warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jestem w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej (w szkole AMiE, Warszawa), ukończyłam certyfikowany warsztat z terapii schematów ISST oraz szkolenie z terapii dialektyczno-behawioralnej.

Psycholog

Psycholog

Qu’est ce que le TTC?

L’acronyme ‘TTC’ peut avoir différentes significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Dans le domaine commercial, il est couramment employé pour indiquer ‘Toutes Taxes Comprises’, ce qui inclut le prix total d’un produit ou d’un service avec toutes les taxes et charges incluses.

En psychologie, ‘TTC’ se réfère à la ‘Thérapie Cognitivo-Comportementale’, une approche thérapeutique qui se concentre sur la compréhension et la modification des schémas de pensée et des comportements afin de favoriser une meilleure santé mentale.